Πρόγραμμα

Yellow class

 • Ηλικία τμήματος : 4-20 μηνών
 • Γεύματα :Πρωινό – Μεσημεριανό
 • Ωράριο :7:00 – 16:00

Green class

 • Ηλικία τμήματος : 20 μηνών - 3 ετών
 • Γεύματα :Πρωινό – Μεσημεριανό
 • Ωράριο :7:00 – 17:00

Blue class

 • Ηλικία τμήματος :3 - 4 ετών
 • Γεύματα :Πρωινό – Μεσημεριανό
 • Ωράριο :7:00 – 17:00

Red class

 • Ηλικία τμήματος :4 - 5 ετών
 • Γεύματα :Πρωινό – Μεσημεριανό
 • Ωράριο :7:00 – 17:00